Serah terima jabatan pengurus OSIS periode 2012/2013 ke periode 2013/2014

Pembacaan surat keputusan kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonosobo tentang Pembentukan Pengurus OSIS dan Pemberian Penghargaan kepada Peserta LDK terbaik

Osis