Photo Mantan KAMAD MTs N Wonosobo

Photo mantan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonosobo, merekalah yang memberi semangat kepada guru-guru dan seluruh keluarga besar MTs N Wonosobo. Semoga perjuangan beliau bisa menjadikan kita contoh yang baik, amin…:)

P. Harun
P. Murdiman
P. Agus Salam
P. Nurul Anam

P. Khanan

P. M . Fauzi

P. Imam Pratomo

P. Tunut Irsyiyadi

Kamad