Solat Dhuhur berjamaah

Kegiatan pembiasaan Solat Dhuhur berjamaah seluruh Siswa, guru dan karyawan MTs N Wonosobo, yang sangat perlu kita lestarikan dan pertahankan.

program mts