Karya Guru MTs N Wonosobo

Karya Guru MTs N Wonosobo – Seperti yang anda ketahui beliau adalah Guru Seni yang mempunyai hobi menggambar, karya beliau sudah beredar di majalah seni Horison.

Demikian contoh karya seni Bapak Agus Handoko,S.pd

Beliau juga mempunyai kepribadian humoris, salah satu Guru teladan di MTs N Wonosobo.

Guru