Kumpulan Cerita Fabel, Legenda dalam Bahasa Jawa

Kumpulan Cerita Fabel, Legenda dalam Bahasa Jawa

Jaka Tarub 

Jaka Tarub lajeng muncul uga ndamel-damel nulung. Bidadari ingkang nduwe nami Nawangwulan punika purun ndherek mantuk datheng griya Jaka Tarub amargi dinten sampun senja.

Singkat cerios, kekalihipun lajeng emah-emah. saking raben niki laira satiyang putri ingkang dipunnameni Nawangsih. sadereng emah-emah, Nawangwulan ngelingaken ing Jaka Tarub kajengipun mboten pisan-pisan narosaken wados kebiyasan badanipun mbenjing saksampune dados isteri. wados kesebat yaiku menawi Nawangwulan salajeng bethak ngginakaken namung sebutir uwos lebet panganak sekul nanging ngasilaken sekul ingkang kathah.

Jaka Tarub ingkang pamekenan mboten narosaken nanging lajeng mbikak tutup panganak sekul. akibat tindakan niki, kesaktian Nawangwulan ical. ket punika piyambakipun bethak kados umumnya estri biyasa.

Akibat hal niki, jagen gabah ing lumbung dados gelis telas. nalika jagen gabah tilar sekedhik, Nawangwulan manggih selendangnya, ingkang jebulna disembunyikan semahipun ing lebet lumbung.

Nawangwulan ingkang duka nyumerepi menawi semahipun ingkang sampun mandung benda kesebat mengancam mengker Jaka Tarub. Jaka Tarub mit semahipun konjuk mboten wangsul datheng kahyangan. nanging tekad Nawangwulan sampun bulat. namung kamawon, ing wanci-wanci tertentu piyambakipun rela datheng datheng marcapada konjuk nyesepani bayi Nawangsih.

Keong mas

Mekaten ugi dinten-dinten punikanipun sang eyang putri ngradini kedadosan sami rupi, mila amargi pamekenan, keesokan enjangipun eyang putri damel-damel datheng seganten, nanging piyambakipun mengintip menapa ingkang kedadosan, uga jebulna keong jene berubah ingkang dados kenyo elok ingkang lajeng mangsak. lajeng eyang putri menegurnya ” sinten sisigan sampeyan putri ingkang elok ?”
“Kula yaiku putri keraton Daha ingkang disihir dados keong jene dening sedherek kula amargi piyambakipun iri dhateng kula ” wangsul keong jene, uga lajeng Candra Kirana berubah wangsul dados keong jene. eyang putri punika tertegun ningalinipun.
Sementara pangeran Inu Kertapati mboten kersa mendel kamawon nalika mangertos Candra Kirana ngical. piyambakipuna madosinipun kaliyan cara ngremeng dados rakyat biyasa. eyang putri sihir pun akhiripun mangertos uga mengubah badanipun dados gagak konjuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget pisan ningali peksi gagak ingkang sanguh crios uga nyumerepi tujuanipun.
Piyambakipun nganggep peksi gagak punika sakti uga miturutanipun padahal Raden Inu dipunsukakna arah ingkang klintu. diradin Raden Inu kepanggih kaliyan satiyang eyang kakung ingkang saweg keluwen, dipunsukaninipun eyang kakung punika tedha. jebulna eyang kakung yaiku tiyang sakti ingkang sae piyambakipun nulung Raden Inu saking peksi gagak punika.
Eyang kakung punika nggebag peksi gagak kaliyan tekenipun, uga peksi punika dados kukus. akhiripun Raden Inu dipuntedah dipunpundi Candra Kirana wonten, dipunkengkenipun Raden punika kesah kedhusun dadapan. saksampune mlampah ndinten-dinten ngantosa piyambakipun kedhusun Dadapan piyambakipun menghampiri setunggal gubuk ingkang dipunningalipun konjuk nedha seteguk toya amargi perbekalannya sampun telas.
Nanging jebulna piyambakipun kaget sanget, amargi saking walik jendela piyambakipun ningalinipun tunangannya saweg mangsak. akhiripun sihirnya pun ical amargi panggihan kaliyan Raden Inu. nanging ing kala punika muncul eyang putri panggadhah gubuk punika uga putri Candra Kirana nepangaken Raden Inu ing eyang putri. akhiripun Raden Inu memboyong tunangannya datheng istana, uga Candra Kirana nyeriosaken pandamel Dewi Galuh ing Baginda Kertamarta.
Baginda nyuwun pangapura dhateng Candra Kirana uga sawalikipun, Dewi Galuh nyaged hukuman ingkang setimpal. amargi ajrih Galuh Ajeng minggat datheng wana, dipunpundi piyambakipun lajeng terperosok uga dhawah mlebet jurang. akhiripun raben Candra Kirana uga Raden Inu Kertapatipun nglajeng. piyambake sedaya memboyong eyang putri dadapan ingkang gemantos punika datheng istana uga piyambake sedaya rahajenging ngagesang.

ANDONG LAN LALER

Jaman mbiyen ana andong nggawa momotan jambu kluthuk lagi mlaku saka Selarong arep menyang Pasar Bantul. Jaman iku dalane isih gronal-gronjal digawe saka watu durung ana aspal. Nalika andong lagi liwat dalan sing kebak wedi, ana laler cilik mencok ning nduwure andong. Bareng karo mencoke laler, lakune andong malik rindik. Ora amarga kabotan laler, nanging amarga rodane kepater dening wedi sing mbleder ning ndalan.
Nanging rindike andong tumrap laler dianggep amarga kapencokan deweke.
“Wah andong iki dadi mlakune alon-alon, mesti merga jarane kabotan awakku” pikire si laler kanthi ati bungah rumangsa paling abot sak donya.
“Sapa sing iso nandingi abote awakku, ora ana kewan liya sing luwih abot timbang aku!”.
Sakwise sakwetara mencok ning andong, laler banjur jeleh terus mabur meneh. Nalika Laler mabur, andonge pas liwat dalan sing ora ana wedine. Dadi lakune andong malik cepet maneh. Si Laler kang gegeden rumongso tambah yakin menawa deweke abot tenan. “Weladalah, tak tinggal sedilit wae, andonge langsung biso mlaku banter. Wah, nek ngono aku iki abot temenan ya!” celatune si laler.
Laler banjur mikir, manawa deweke mencok ning andong karo ngobahke sewiwine mestine si andong bakal mlaku luwih banter amarga kasurung dening obahe sewiwi. Laler trus nyoba mencok maneh ning andong karo ngobahke sewiwi. Dumadakan andong malik mlayu banter banget ngedap-edapi. Laler kaget banget ngantek awake kontal saka andong. Untunge deweke iso mabur sakdurunge tiba ning lemah.
Sajatine andong mau iso mlayu banter banget amarga dalane ndronjong, Dadi lumrah menawa mlakune luwih banter wong diewangi gravitasi bumi. Nanging lelakon itu agawe Laler dadi tambah ge-er. Trus mbengok-mbengok marang jarane andong.. ‘Sorry, sorry Kang Jaran, aku salah ngukur kekuatanku. Anggonku ngobahke sewiwi sajake kebanteren, dadi andongmu mlakune banter banget. Sorry ya, sesuk maneh anggonku ngobahke sewiwi rindik wae”. celatune Laler kanthi ati mongkok.

KANCIL DADI RAJA

Sawijining dina, nalika Kancil sing golek ngombe ing kali dumadakan krungu suara tangisan. Kancil banjur goleki saka ngendi arah swara tangisan iku. Dheweke kaget, sawise weruh singa gedhe banget siap kanggo mongso kelinci sing pada keweden banget. Senadyan kancil ugo wedi, nanging supaya para kelinci pada slamet saka Singo banjur kancil njedul saka panggonane. Karo udara saka gabungan-normal, deweke nggolek nyedhaki marang singa lan Kelinci.
Karo gaya kaya ora ngerti apa kedaden, Kancil nyalami “Wow .. iki muter apa / misale jek macem. Apa ngirim aku bukak? “. Takon marang Kelinci. Weruh rawuh Kancil sing dumadakan, singa banjur kaget lan ngomong “dasar kancil bodho. Ora ngerteni yen aku lagi luwe. Saiki koe sik bakal tak pangan”. Ngandika singa. Karo nggaya Kancil nanggapi “ora .. kok dadi wedi? Pancen, napa aku kudu wedi? Aku sing dipigunakaké marang bebaya? Kabeh aku bisa ngalahake. Kiro-kiro saka baya, macan, malah manungsa uga wis tau tak kalahake. Aku Sang Raja ana hutan iki, opo sampeyan ngerti? “. Ngandika Kancil. Singa kaget krungu jawaban saka Kancil. Njedhul penasaran ana atiné kanggo mbuktekake saka omongane Kancil. “Apa bener?” Pitakone Singa.
 “Yen kowe ora pracaya, kowé bisa takon siji saka penasehatku .. dheweke dari penasihat ku kang tak percaya “. Mangsuli Kancil maneh. “Sopo kui? Ngendi aku bisa takon penasehat sing tok omongke kui”.  Kancil banjur njawab. “Wow .. iki sampeyan ora ngerti utawa wis gagah ora ngerti? Sing genggem, dheweke penasehat dipercaya kula. Yen nganti ana apa-apa karo aku, banjur aku bakal ora cilaka ora bakal ngapura dheweke “. Mangsuli Kancil karo dipikir saka sok galak. Singa wiwit ing dijamin, mamang, dheweke wiwit kena pengaruh apa sing dicritake Kancil. Apa liyane, singa ora kalebu kewan anyar ing ngalas iku. Supaya dheweke ora ngerti tengen bab kabeh kang ana ing ngalas. “Apa iki tenan ngandika sethitik kewan? Apa rajamu? Lan apa crita iku kabeh bener? “. Takon singa marang Kelinci.
Pada babak berikutnya diceritakan kancil mencoba mengelabuhi Singa supaya tidak jadi memangsa Kelinci, bagaimana kisah selengkapny? Simak langsung kelanjutan dongeng fabel bahasa jawa kancil dadi raja hutan di bawah ini.
Sadhar yèn Kancil mung crita kanggo ngapusi, banjur kelinci ngetutake strategi Kancil. “Ya .. tengen .. iku raja ngalas iki. Naté ngalahake akeh kewan luwih saka sampeyan, malah mangan dheweke sik pada nglawan.. dheweke dikenal lan di ajeni ing ngalas iki. Yen koe ora pracaya, kowé bisa takon ing kéwan liyané ing ngalas iki “. ngandika Kelinci. Krungu jawaban kui, jantung singa wedi sethitik. Banjur wiwit mangu .. nanging pangertèn saka singa minangka tansah mbudidaya kandel. “Halah .. aku ora bisa pracaya .. yen kabeh sampeyan ngomong iku bener, ing ngendi iku iso mbukteke?”. Takon singa marang Kancil. Nanging Kancil akeh akale, wektu iki sawijining posisi minangka Kancil dadi raja hutan ndadekake ngirim katon kuoso. Supaya kang upaya kanggo tetep kalem ing pasuryan saka singa.
“Koe arep njaluk bukti? sawetara dina kepungkur, aku uga wis ngalahake akeh singa kaya sampeyan amarga kemaki ana hutan iki. Aku isih tetep sirahe ing bolongan ing pinggiran kali minangka mbukteke kanggo kéwan liya sing pada gawe kekacoan ing ngalas. Yen sampeyan pengin bukti, sampeyan bisa teka karo aku. Nanging yen munggah kana aja nganti getuni, amarga kabeh sing sumurup lan rahasia bakal kulawarga ku.


LEGENDA KOTA KUDUS

Kala rumiyin, Kudus arupi dhusun alit ing wewengkon kraton Majapahit. Salah sawijining dinten, wonten pedagang saking Cina asmanipun Sun Ging. Piyambakipun ahli ukir. Kawasisanipun sampun kawentar dumugi kraton Majapahit. Kalajeng dipuntimbali dening Sang Nata Kraton Majapahit kapurih ngukir rerenggan kraton. Kasilipun ngedap-edapi. Wusananipun, Sun Ging dipunparingi panggenan kangge ngedekaken perguruan ukir ing dhusun papan panggenanipun. Ing sakmangke, papanipun kasebat Sunggingan, tegesipun papanipun kaluarga Sun Ging. Ananging , carios sanes nyebataken bilih Sunggingan menika ateges ngukir/ nglukis. Juru sungging  ateges ahli nglukis/ ngukir. Ingkang nggadhahi menika Ling Sing pedagang saking Cina.
Sunggingan saya ngrembaka ekonominipun ngantos dumugi Kraton Islam Demak Bintoro ingkang langkung caket tinimbang Kraton Majapahit. Raden Patah minangka natanipun ngutus Syekh Jafar Shodiq, ulama ageng saking Persia kanthi ancas ngislamake Sunggingan. Syekh Jafar Shodiq kairing para santri dumugi gapura kanthi ornament Hindu warisan Majapahit. Ing gapura menika, Jafar Sodiq ngajak para warga sakkupengipun kapurih ngrasuk agami Islam. Caranipun ngajak kanthi alus. Gandheng para warga ngrasuk agami Hindu, Japar Sodiq ngasta lembu gapura kasebat. Masyarakat kepincut ndhatengi awit lembu menika minangka Dewanipun. Boten dangu, saperangan warga sampun ngrasuk agami Islam, kalebet Sun Ging/ ling Sing (sakmenika jalan Kyai Telingsing). Ing wasana, Jafar Sodiq ngedekaken masjid sakcelakipun gapura ing dhusun menika. Bangunan mesjid dipunrengga kanthi rerenggan lempengan sela cemeng (batu hitam ) saking Baitul Maqdis ing Yerussalem, Palestina. Saking nami Baitulmaqdis menika nami dados name Kudus  ingkang tegesipun suci. Saya dangu mesjid kasebat kawentar kanthi nami mesjid Kudus (mesjid ingkang karengga lempengan watu Al Kuds/ watu suci).
Kanthi wontenipun mesjid Al Kuds lan ngedekaken pesantren , saya kathah masyarakat njaban kitha ingkang nggadhahi ancas ngaji lan maneka warni pedamelan saya ngrembaka (dagang, tetanen, ngukir, lsp). Dhusun Sunggingan ingkang dipunrintis dening Ling Sing dados kitha lan pusat pesantren kawentar kanthi sebatan Kudus. Syekh Jafar Sodiq misuwur kanthi sebatan Sunan Kudus. Gapura ingkang kaginakaken syiar Islam dening Jafar Sodiq pranyata dados salah satunggaling ciri khas kitha Kudus inggih menika Menara Kudus.

LEGENDA WATU NANGIS

Ing siji bukit sing adoh saka desa, ing daerah Kali uripa randha kere lan anak prawane.
Anak prawan randha kuwi ayu banget. ning demen, dheweke nduweni prilaku sing banget alane. prawan kuwi banget panglumuh, ora tau ngrewangi emboke nglakoke pagawean-pagawean omah. kerjane mung macak saben dina.
Kajaba panglumuh, anak prawan kuwi sikape alem pisan. samubarang panjalukane kudu dimeloni. ping saben dheweke njaluk samubarang marang emboke kudu dikabulake, tanpa merdulike kaanan emboke sing kere, saben dina kudu kerjo nggoleki sak emplok sega.
Nang mubarang dina anak prawan kuwi diajak emboke mudhun menyang desa kanggo mblanja. panggon pasar desa kuwi banget adoh, dadine dekne kabeh kudu mlaku sing cukup gawe kesel. anak prawan kuwi mlaku melenggang karo menganggo sing apik lan macak, ben wong ning dalan sing ndelenge mengko kepencut karo ayune. Sementara emboke mlaku diburi karo nggawa keranjang karo klambi dekil banget. amarga dekne kabeh urip ning panggon pelosok, ora sawonga meruhi menawa kapindho wadon sing mlaku kuwi yaiku embok lan anak.
Pas dekne kabeh anyak mleboni desa, wong-wong desa nyawang dekne kabeh. dekne kabeh ngono kahyun-hyun ndeleng kayon anak prawan kuwi, paling utama para pemuda desa sing ora puas-puase nyawang rai prawan kuwi. ning pas ndeleng wong sing mlaku ning mburi prawan kuwi, tenan kontras kaananne. Hal kuwi nggawe wong pitakon-takon.
Neng antara wong sing ndelenge kuwi, sawong pemuda nyedhaki lan pitakon marang prawan kuwi, “Hai, prawan ayu. apa sing mlaku diburi kuwi embokmu ?”
ning, apa jawaban anak prawan kuwi ?
“dudu,” tuturane karo angkuh. “dheweke yaiku baturku !”
kapindho embok lan anak kuwi banjur neruske dalan. ora sepira adoh, nyedhaki meneh sawong pemuda lan pitakon marang anak prawan kuwi.
“Hai, legi. apa sing mlaku diburimu kuwi embokmu ?”
“dudu, dudu,” jawab prawan kuwi karo mendongakkan endhase. ” dheweke yaiku budakk!”
ngonoa saben prawan kuwi ketemu karo seseorang disepanjang dalan sing narekne perihal emboke, sanuli jawabane kuwi. emboke dilakokekne dadi batur utawa budaknya.
Nang ngugane krungu jawaban putrine sing durhaka nek ditakon wong, si embok isih bisa nguwawa awak. ning sakwise ping mbalen dirungune jawabane padha lan sing banget nglarakne ati, akhire si embok sing malang kuwi ora bisa nguwawa awak. si embok dongo.
“Ya Tuhan, hamba ora kuwat nguwawa hinaan iki. anak kandung hamba ngono tegane nglakoke awak hamba samangkana rupa.


MITOS BAHUREKSA

Miturut cariyos rakyat saking dhusun Kesesi ( dhaerah Pekalongan ), wonten tiyang ingkang sekti mandraguna kang asma Ki Ageng Cempaluk. Ki Ageng Cempaluk kagungan putra kang asma RadenBahureksa.RadenBahureksa awit alit sampun ketingal kapinteranipun amargi wiwit alit RadenBahureksa sampun dipungembleng kanthi ajaran – ajaran kang leres lan dipunbimbing kangge emut lan nyaketaken piyambakipun dhumateng Gusti Allah ing pangajab menawi sampun ageng saged ngabekti dhumateng kaluwarganipun lan dados priyantun ingkang luhur.
Ki Ageng Ceempaluk ndhawuhi RadenBahureksa ngapdi wonten ing praja Mataram. Dumugi Mataram Sultan Agung ( Sultan Mataram ) ngeparengaken RadenBahureksa ngapdi ing praja Mataram kanti sarat bilih RadenBahureksa kedah saged mbendung lepen Sambong. RadenBahu nyagahi sarat menika lan enggal– enggal tindak dhateng lepen Sambong.

Sasampunipun dumugi lepen Sambong , piyambakipun mersani bilih wonten ing mriku kedadosan bena ageng, kamangka mboten jawah. Lajeng RadenBahu nglampahi tapa lan nywun pitulungan dhateng Gusti Allah. Mboten dangu lajeng piyambakipun dipun godha dening ratu sawer ingkang ageng sanget lan badhe nyerang RadenBahu lan kedadosan perang ingkang ageng antara kekalihipun. Ing pungkasan ratu sawer saged dipunkawonaken. Ratu sawer nyuwun dipun apunten lan mboten dipun pejahi. RadenBahu kersa maringi apunten kanthi sarat  bilih ratu sawer kedah mbiyantu ngrampungaken bendungan lepen Sambong. Mboten dangu ewon sawer medal saking sarangipun kangge mbiyantu ngrampungaken bendungan kalawau. RadenBahu kondur dhateng Mataram, sowan Sultan Agung lan matur menawi sampun kasil mbendung bendungan kalawau. Sultan Agung lega manahipun. Sasampunipun menika RadenBahu dipunparingi tugas malih kangge mundhut putri ing dusun Kali Salak, kang badhe dipun dadosaken garwa dening Sultan Agung. RadenBahu sagah lan nyuwun pamit badhe bidhal ing dhusun Kali Salak.

Dumugi dhusun  Kali Salak RadenBahu mapag putri kang asma Rantamsari, nanging piyambakipun mboten purun dipun garwa dening Sultan Agung.Piyambakipun malah tresna dhumateng RadenBahu . Lan kekalihipun sami kesengsem. RadenBahu mboten tentrem manahipun amargi Rantam Sari badhe dipun pundhut garwa dening Sultan Agung. Kekalihipun sarujuk badhe ngapusi Sultan Agung kanthi mundhutaken putri saking dhusun Kalibeluk kang asma Endang Wuranti kang nggadhahi ibu sadeyan serabi. Sasampunipun dipunsowanaken dhateng Sultan Agung, Endang Wuranti mboten saged atur wangsulan dhateng pitakenan – pitakenanipun Sultan Agung. Sultan Agung kraos menawi piyambakipun dipun apusi dhening  RadenBahu. Rumaos kuciwa, Sultan Agung badhe mbales dhateng RadenBahu, kanthi cara ndhawuhi RadenBahu mbikak wana Gambiran. Tugas kalawau nggadhahi tujuan supados RadenBahu dipun tedha kewan galak. Ing sawijining dalu, sasampunipun sedaya prajurit sami tilem, RadenBahu tasih mikir kadospundi caranipun mbikak wana kalawau. Lajeng piyambakipun dipunrawuhi dening ramanipun lan ndhawuhi supados tapa ing ngandhapipun wit Gorda.

artikel pendidikan